* ต้องการร่วมแสดงคิดเห็น กรุณาเข้าสู่ระบบ หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  Jenny @ Terminal 21
กด like ให้หนูบ้างจิ ฮ่าๆๆๆๆๆ
nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
Status : MemberLevel :    04/01/12  20:00

ความคิดเห็นที่ 1

มาๆ ลุย !!

199946(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:01

ความคิดเห็นที่ 2199947(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:01

ความคิดเห็นที่ 3199948(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:02

ความคิดเห็นที่ 4199949(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:03

ความคิดเห็นที่ 5199950(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:03

ความคิดเห็นที่ 6199951(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:03

ความคิดเห็นที่ 7199952(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:04

ความคิดเห็นที่ 8199953(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:04

ความคิดเห็นที่ 9199954(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:04

ความคิดเห็นที่ 10199955(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:05

ความคิดเห็นที่ 11199956(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:05

ความคิดเห็นที่ 12199957(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:05

ความคิดเห็นที่ 13199958(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:05

ความคิดเห็นที่ 14199959(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:05

ความคิดเห็นที่ 15199960(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:06

ความคิดเห็นที่ 16199961(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:06

ความคิดเห็นที่ 17199962(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:06

ความคิดเห็นที่ 18199963(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:07

ความคิดเห็นที่ 19199964(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:07

ความคิดเห็นที่ 20199965(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:07

ความคิดเห็นที่ 21199966(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:07

ความคิดเห็นที่ 22199967(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:08

ความคิดเห็นที่ 23199968(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:08

ความคิดเห็นที่ 24199969(pictpost2)
 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:09

ความคิดเห็นที่ 25

did it already krub

 pazakorn (84)     
 Status : Member Level : 04/01/12  20:09

ความคิดเห็นที่ 26

อัพซะเยอะเรย อิอิ หมดแล้วครับ

ขอบคุณน้องนางแบบ Jenny

ขอบคุณสถานที่ iloveportrait.com

ห้างสรรพสินค้า Terminal 21


 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:10

ความคิดเห็นที่ 27

อารมณภาพสวยงามคับ


 a-aey (aeydotme)    พี่เอ้นะคับ ถ้าเรียกน้าให้เรียกเดช 
 Status : Member Level : 04/01/12  20:38

ความคิดเห็นที่ 28

ขอบคุณมากครัฟ

 nuttomaki (nuttomaki)    ตากล้องมักจะไม่ค่อยมีรูปเวลาไปเที่ยว แต่ข้อดีก็คือ สามารถเป็นคนแรกที่มองเห็นรอยยิ้มของคนที่เราถ่ายได้ 
 Status : Member Level : 04/01/12  21:57

ความคิดเห็นที่ 29 vespa150 (Tae)    ผู้ชายคนนี้ ไม่ได้มีไว้รัก เเต่มีไหล่ให้เธอพักยามเสียใจ......... = ^_^ = 
 Status : Member Level : 05/01/12  06:21

ความคิดเห็นที่ 30

ภาพสวยๆได้อารมณ์งดงามครับ

 NeoLove (Neo)    พอร์ทเทรตมันเข้าเส้น ต้องตระเวนถ่ายสาวสาว 
 Status : Member Level : 05/01/12  07:03

ความคิดเห็นที่ 31

ถาพสวยครับ

 nlf (นะ)    ไม่สำคัญว่า...จะหน้าชัดหรือหลังเบลอ...เพราะในเลนส์ตาฉันมีแค่เธอเป็นจุดโฟกัส 
 Status : Member Level : 08/01/12  19:34

ความคิดเห็นที่ 32

อยากไปถ่ายสาวที่นี่มั่งจัง

 aphochef (คริต)    เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ฝีมือยังด้อย ต้องฝึกฝน 
 Status : Member Level : 11/01/12  10:24

ความคิดเห็นที่ 33

แต่งสีภาพได้แนวดีครับ ชอบๆ

 jeablpt (jeab)    สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ 
 Status : New Member Level : 15/01/12  09:52

Copyright ©2007 all information and photo use only in iLovePortrait.com